Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 282)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/2021 úrazové poistenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
10 €
14/2021 finančné prostriedky na realizáciu projektu "Knižné tituly súčasnosti - doplnenie" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Fond na podporu umenia
1000 €
13/2021 finančný príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
12/2021 hnuteľný majetok Odb.: Obec Beluj
Dod.: OZ BELUJ
2/2021 prenájom hrobového miesta Odb.: Mgr. Ingrid Ličková
Dod.: Obec Beluj
30 €
11/2021 úrazové poistenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
7 €
10/2021 finančný príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
9/2021 finančná dotácia na projekt "Drevené posedy s prístreškom" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
4200 €
1/2021 prenájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Palguta
Dod.: Obec Beluj
15 €
2/2020 prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Šuleková
Dod.: Obec Beluj
30 €
1/2020 prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Kovácsová
Dod.: Obec Beluj
20 €
51/2018 prenájom hrobového miesta Odb.: Emília Cibulová
Dod.: Obec Beluj
2.5 €
50/2017 prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Šuleková
Dod.: Obec Beluj
10 €
49/2017 prenájom hrobového miesta Odb.: Renáta Boldišová
Dod.: Obec Beluj
20 €
48/2017 prenájom hrobového miesta Odb.: Milan Michalovský
Dod.: Obec Beluj
10 €
47/2017 prenájom hrobového miesta Odb.: Milan Michalovský
Dod.: Obec Beluj
20 €
46/2017 prenájom hrobového miesta Odb.: Milan Michalovský
Dod.: Obec Beluj
10 €
45/2017 prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Hlaváčová
Dod.: Obec Beluj
20 €
44/2017 prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Hlaváčová
Dod.: Obec Beluj
10 €
43/2017 prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Hlaváčová
Dod.: Obec Beluj
20 €
Generované portálom Uradne.sk
  Zmluvy o dotáciách
  Zmluva-lavičky č.1
  Zmluva-lavičky č.2
  Zmluva č.7
  Zmluvy Banka
  Prima Banka
  Prima banka hlavná
  Zmluvy územný plán
  Územný plán
  Zmluvy poisťovne
  Zmluva o spolupráci
  Zmluvy komunálny odpad
  Zmluva o dielo na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu
  Zmluva ENVIPAK odpad
  Dodatok č.1
  Dodatok č.2
  Dohody o dotáciách
  Dohoda o poskytnutí dotácie
  Podpora BBSK
  PHSR
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.1
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.2
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.3
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.4
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.5
  Pracovné zmluvy
  Zmluva - výrub drevín
  Dodatok k zmluve - výrub stromov
  Zmluvy o požičkách
  Zmluva o pôžičke
  Zmluva o pôžičke
  Zmluvy o reklamách
  Sponzor COOP Jednota
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Zmluva COOP Jednota
  COOP Jednota 2016
  Aqua trade logo
  Kúpne zmluvy
  Kúpa pajty a pozemku
  Kúpa pajty a pozemku
  Kúpa pajty a pozemku
  Kúpa pajty a pozemku
  Predaj auta
  Predaj auta
  Rezanie dreva
  Darovacia zmluva
  Kúpa škridli
  Poďakovanie za úrodu
  Zabezpečenie kultúrneho podujatia
  Zabezpečenie kultúrneho podujatia
  Zmluva Vartovka
  Zmluva Pohronka
  Zmluva MSS Bátovčan
  Dohody s UPSVaR
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.1
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.2
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.3
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.4
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.5
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.6
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.7
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.8
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.9
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.1
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.2
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.3
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.4
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.5
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.1
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.2
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.3
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.4
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.5
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.1
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.2
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.3
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.4
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.5
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.6
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.7
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.8
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.9
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.10
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.11
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.12
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.1
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.2
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.3
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.4
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.5
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.6
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.7
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.8
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.9
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.10
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.11
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.12
  Dodatok č.1 k dohode č.15/27/52A/377
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.1
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.2
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.3
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.4
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.5
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.6
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.7
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.8
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.9
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.10
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 1
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 2
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 3
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 4
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 5
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 6
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 7
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 8
  Zmluva o poskytovaní audítorských a právnych služieb
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Dohoda č.15/27/010/22
  Zmluva poskytovanie právnych služieb
  Zmluva o poskytovaní servisných služieb
  GEOSENSE
  GEOSENSE
  GEOSENSE
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Zmluva o spravovaní pohrebiska 1
  Zmluva o spravovaní pohrebiska 2
  Zmluva o spravovaní pohrebiska 3
  Zmluva kamerový systém str.1
  Zmluva kamerový systém str.2
  Zmluva kamerový systém str.3
  Zmluva kamerový systém str.4
  Zmluva kamerový systém str.5
  Zmluva o používaní SW č.2000 965
  Dodatok č.1 DCOM
  Koncesná zmluva Infralux č.1
  Koncesná zmluva Infralux č.2
  Webex-stránka 1
  Webex-stránka 2
  Webex-stránka 3
  Webex-stránka 4
  Zmluva o aktualizácií programov 1
  Zmluva o aktualizácií programov 2
  Zmluva o aktualizácií programov 3
  Zmluva o aktualizácií programov 4
  Zmluva o aktualizácií programov 5
  Zmluva o aktualizácií programov 6
  Zmluva o aktualizácií programov 7
  Zmluva o aktualizácií programov 8
  Zmluva o aktualizácií programov 9
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 1
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 2
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 3
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 4
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 5
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 6
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 7
  Hlavný kontrolór
  Pracovná zmluva hl. kontrolór
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 4
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
  Zber šatstva
  Zber šatstva
  Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia MDŽ
  Medzinárodný deň žien
  MDŽ 2016
  Oddychové miesto s autobusovou zastávkou
  Zastávka
  Zastávka
  Zastávka
  Zastávka
  Poskytovanie internetových služieb
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Zmluva o aktualizácii programov
  Dodatok č.4
  Dodatok č.4
  Dodatok č.3
  Dodatok č.3
  Účtovníctvo
  Zmluva o vedení účtovníctva
  Zmluva o vedení účtovníctva
  Zmluva o vedení účtovníctva
  Spoločenstvo urbarialistov obce Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Nájomná zmluva
  COOP Jednota
  COOP Jednota
  Zmluva RD Sitno
  Zmluva RD Sitno o spolupráci
  Zmluva o nájme nehnuteľnosti
  Prenájom motorového vozidla

  Elektronická podateľňa

  Elektronická podateľňa

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8:00 - 12:00
  Utorok: 8:00 - 12:00
  Streda: 8:00 - 12:00
  Štvrtok: 8:00 - 12:00
  Piatok: 8:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť

  Kalendár zvozu odpadu

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Beluj za rok 2020 je 53,14 %.