Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5678.40 €
Biznis linka M Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
19.99 €
dotácia Revitalzácia verejných priestranstiev Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
umiestňovanie túlavých domácich zvierat Odb.: Obec Beluj
Dod.: OZ Túlavá labka
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
6.64 €
aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosť Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
odchyt túlavých zvierat Odb.: Obec Beluj
Dod.: OZ Šťastný domov - Happy House
66.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
6.64 €
aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosť Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
systém triedeného zberu na Odb.: Obec Beluj
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
projekt Nízkouhlíkové stratégie vybraných obcí Odb.: Obec Beluj
Dod.: Hefaistos n.o.
0.00 €
kúpa pozemkov pod Domom smútku Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mária Borošková
380.00 €
balík Biznis linka L Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
20.00 €
trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Beluj
Dod.: JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
125.69 €
preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
0.00 €
zhotovenie diela stavby - "Modernizácia sociálneho zariadenia" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mgr. Marek Rakovský - reštaurátor
24259.45 €
zber a preprava elektroodpadu Odb.: Obec Beluj
Dod.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
0.00 €
finančný príspevok v rámci projektu 50J Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7909.20 €
finančný príspevok v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5020.08 €
fotografie do publikácie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Lubomír Lužina
440.00 €
informovanie obyvateľov formou SMS Odb.: Obec Beluj
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
0.00 €
audit účtovnej závierky 2020 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
540.00 €
jazykové korektúry Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mgr. Alena Dzvoníková
400.00 €
zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Beluj
Dod.: INTA, s.r.o.
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
12.00 €
poskytovanie internetových služieb Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
13.90 €
finančný dar obci Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Martin Svetlík, CSc.
160.00 €
finančný príspevok v rámci projektu "Pomôž svojej obci" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
kultúrne vystúpenie Ľudovej hudby Mateja Kováča Odb.: Obec Beluj
Dod.: Peter Kováč
330.00 €
predĺženie platnosti zmluvy Odb.: Obec Beluj
Dod.: RD SITNO PRENČOV a.s.
0.00 €
predĺženie platnosti zmluvy Odb.: Obec Beluj
Dod.: 2U spol. s r.o.
0.00 €
snežný pluh za traktor Odb.: Obec Beluj
Dod.: Božena Belovická
500.00 €
dotácia v rámci Programu obnovy dediny Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
kupa pozemkov pod Domom smútku Odb.: Obec Beluj
Dod.: Miriam Allmanová
108.00 €
digitálne fotografie z fotoarchívu SBM Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenské banské múzeum
60.00 €
predaj pozemkov Odb.: Helena Šinčoková
Dod.: Obec Beluj
278.06 €
žiadosť o vydanie platobnej karty Odb.: Obec Beluj
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
spolufinancovanie Tradičná chuť HONTU 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Región Banská Štiavnica
150.00 €
§52a- dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
moderovanie kultúrneho podujatia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mgr. Alena Dzvoníková
100.00 €
kultúrne vystúpevnie SsK Marína Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ivana Vančová
180.00 €
kultúrne vystúpenie MSS Bátovčan Odb.: Obec Beluj
Dod.: Peter Frank
200.00 €
kultúrne vystúpenie FS POHRONKA Odb.: Obec Beluj
Dod.: Antónia Pulišová, FSS POHRONKA
150.00 €
Požiarna zbrojnica - stavebné úpravy Odb.: Obec Beluj
Dod.: FD Management, s.r.o.
32268.00 €
Dôveryhodné služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Zníženie max. rezervovanej kapacity Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
0.00 €
úver Odb.: Obec Beluj
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
15000.00 €
úverový účet Odb.: Obec Beluj
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
dotácia v rámci Programu obnovy dediny Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
zmluva o reklame Odb.: Obec Beluj
Dod.: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, SD
33.00 €
overenie účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31.20 €
finančná dotácia na Tradičnú chuť Hontu 2019 XII. Ročník Odb.: Obec Beluj
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
900.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
financovanie stavebného úradu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Obec Svätý Anton
163.60 €
financovanie podujatia Tradičnej chuti Hontu XII. ročník 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Fond na podporu umenia
2000.00 €
financovanie prispevku na aktivačnú činnosť formu dobrovoľníckej činnosti Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
financovanie Dohody č. 19/27/50J/16-NS Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7911.00 €
pozemky pod Domom smútku Odb.: Obec Beluj
Dod.: Jiří Vančura
0.00 €
overenie účtovnej závierky za rok 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
480.00 €
zber preprava, zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
0.00 €
finančný dar obci Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Martin Svetlík, CSc.
150.00 €
dotácia na centrum voľného času Odb.: Obec Beluj
Dod.: Obec Štiavnické Bane
59.04 €
kultúrne vystúpenie Ľudovej hudby Mateja Kováča Odb.: Obec Beluj
Dod.: Peter Kováč
330.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
6.64 €
poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
6424.65 €
poskytovanie prepravnej služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: S.O.V.I. n.o.
0.00 €
Knižná publikácia Obec a jej obyvatelia v plynutí času Odb.: Obec Beluj
Dod.: prof. RNDR. Hilbert Hubert, CSc.
0.00 €
knižná publikácia "Obec a jej obyvatelia v plynutí času" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Emília Izáková
0.00 €
knižná publikácia "Obec a jej obyvatelia v plynutí času" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mgr. Milan Blahút
0.00 €
knižná publikácia "Obec a jej obyvatelia v plynutí času" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Zuzana Paukovicová
0.00 €
knižná publikácia "Obec a jej obyvatelia v plynutí času" Odb.: Obec Beluj
Dod.: RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.
0.00 €
knižná publikácia "Obec a jej obyvatelia v plynutí času" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mgr. Marek Rakovský
0.00 €
zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Beluj
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
autorské dielo na vydanie knižnej publikácie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Anton Drímaj
0.00 €
financovanie Centra voľného času Odb.: Obec Beluj
Dod.: Obec Štiavnické Bane
59.04 €
divadelné predstavenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Anna Babiaková
150.00 €
komisionálny predaj v múzeu pamätnej izbe Odb.: Obec Beluj
Dod.: Viera Rajnáková - MARION
0.00 €
spoločný stavebný úrad Odb.: Obec Beluj
Dod.: Obec Svätý Anton
170.10 €
sponzorský príspevok na Mikuláša 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, SD
33.00 €
dotácia na projekt "Požiarna zbrojnica - stavebné úpravy" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30000.00 €
Riešenie havarijného stavu oporného múru Odb.: Obec Beluj
Dod.: REKONBAU s.r.o.
14757.73 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
70.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
363.08 €
kultúrne vystúpenie MSS Bátovčan Odb.: Obec Beluj
Dod.: Peter Frank
200.00 €
vypožičanie protipovodňového vozíka Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13602.54 €
zabezpečenie poskytovania prepravnej služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: S.O.V.I. n.o.
0.00 €
dotácia na projekt "Knižné tituly súčasnosti - doplnenie" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Fond na podporu umenia
1000.00 €
dotácia na projekt "Rekonštrukcia, čistenie obecných studní" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4750.00 €
pevná linka - balík 1P Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
0.00 €
konzultačná činnosť pri tvorbe dokumentov verejného obstarávania Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenské centrum obstarávania o.z.
0.00 €
spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Beluj
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 "Poďakovanie za úrodu" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
900.00 €
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
600.24 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
13.28 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
13.28 €
kúpa pozemkov - oprava iča obce Beluj Odb.: Obec Beluj
Dod.: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, SD
0.00 €
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla traktora Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
46.75 €
traktor s príslušenstvom Odb.: Obec Beluj
Dod.: Branislav Cyriak
4650.00 €
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5011.20 €
zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sužby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
darovanie pozemku Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ladislav Ladiver
0.00 €
kúpa pozemkov Odb.: Obec Beluj
Dod.: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, SD
1005.60 €
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
WinCITY IR DCOM Registratúra Odb.: Obec Beluj
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
36.00 €
finančný dar obci Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Martin Svetlík, CSc.
120.00 €
kultúrne vystúpenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Michal Kemp
120.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
450.00 €
kultúrne vystúpenie Ľudovej hudby Mateja Kováča Odb.: Obec Beluj
Dod.: Peter Kováč
330.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovného miesta Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2642.82 €
spracovanie projektového spisu k podaniu žiadosti o NFP Modernizácia kultúrneho domu obce Beluj Odb.: Obec Beluj
Dod.: Peter Smrtník
1050.00 €
vecný dar osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Hlavný banský úrad - správca majetku štátu
0.00 €
spoločný stavebný úrad Odb.: Obec Beluj
Dod.: Obec Svätý Anton
0.00 €
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
122.40 €
sponzorský príspevok na Mikuláša 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, SD
66.00 €
aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Beluj Odb.: Obec Beluj
Dod.: SimKor, s.r.o.
149021.69 €
Happy XL volania Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
1.00 €
projektová dokumentácia "Prestavba nebytovej stavby na požiarnu zbrojnicu" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. arch. Juraj Klaučo
300.00 €
Balík Biznis linka M Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
0.00 €
zmena technických parametrov zariadenia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
0.00 €
kúpa hospodárskej budovy, pozemkov Odb.: Obec Beluj
Dod.: Andrej Zachar
3500.00 €
finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5749.68 €
zabezpečenie kultúrneho vystúpenia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Antónia Pulišová, FSS POHRONKA
50.00 €
bežný účet Odb.: Obec Beluj
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
spolufinancovanie Zriaďovanie dedinského múzea Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4749.50 €
návrh územného plánu obce vrátane čistopisu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
4904.00 €
príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
4380.39 €
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1175.00 €
bežný účet Odb.: Obec Beluj
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti verejného obstarávania a realizácia postupu verejného obstarávania Odb.: Obec Beluj
Dod.: a-audit, s.r.o.
1700.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
užívanie informačného systému Odb.: Obec Beluj
Dod.: Remek, s.r.o.
258.00 €
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3609.78 €
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3528.72 €
financovanie Dohody č. 16/27/50J/20-NS Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
financovanie Dohody č. 16/27/50J/30-NS Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
online Mapový informačný systém Cleerio Odb.: Obec Beluj
Dod.: Cleerio SK s.r.o.
0.00 €
odborný dohľad pri vykonávaní prevádzkovania pohrebiska Odb.: Obec Beluj
Dod.: CHARON SERVICES s.r.o.
50.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
kultúrne vystúpenie Ľudovej hudby Mateja Kováča Odb.: Obec Beluj
Dod.: Peter Kováč
330.00 €
udelenie súhlasu na použitie diela Odb.: SLOVENSKÝ ĹUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV
Dod.: Obec Beluj
0.00 €
  Zmluvy o dotáciách
  Zmluva-lavičky č.1
  Zmluva-lavičky č.2
  Zmluva č.7
  Zmluvy Banka
  Prima Banka
  Prima banka hlavná
  Zmluvy územný plán
  Územný plán
  Zmluvy poisťovne
  Zmluva o spolupráci
  Zmluvy komunálny odpad
  Zmluva o dielo na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu
  Zmluva ENVIPAK odpad
  Dodatok č.1
  Dodatok č.2
  Dohody o dotáciách
  Dohoda o poskytnutí dotácie
  Podpora BBSK
  PHSR
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.1
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.2
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.3
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.4
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.5
  Pracovné zmluvy
  Zmluva - výrub drevín
  Dodatok k zmluve - výrub stromov
  Zmluvy o požičkách
  Zmluva o pôžičke
  Zmluva o pôžičke
  Zmluvy o reklamách
  Sponzor COOP Jednota
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Zmluva COOP Jednota
  COOP Jednota 2016
  Aqua trade logo
  Kúpne zmluvy
  Kúpa pajty a pozemku
  Kúpa pajty a pozemku
  Kúpa pajty a pozemku
  Kúpa pajty a pozemku
  Predaj auta
  Predaj auta
  Rezanie dreva
  Darovacia zmluva
  Kúpa škridli
  Poďakovanie za úrodu
  Zabezpečenie kultúrneho podujatia
  Zabezpečenie kultúrneho podujatia
  Zmluva Vartovka
  Zmluva Pohronka
  Zmluva MSS Bátovčan
  Dohody s UPSVaR
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.1
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.2
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.3
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.4
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.5
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.6
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.7
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.8
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.9
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.1
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.2
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.3
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.4
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.5
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.1
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.2
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.3
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.4
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.5
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.1
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.2
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.3
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.4
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.5
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.6
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.7
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.8
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.9
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.10
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.11
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.12
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.1
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.2
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.3
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.4
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.5
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.6
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.7
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.8
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.9
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.10
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.11
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.12
  Dodatok č.1 k dohode č.15/27/52A/377
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.1
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.2
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.3
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.4
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.5
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.6
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.7
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.8
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.9
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.10
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 1
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 2
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 3
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 4
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 5
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 6
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 7
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 8
  Zmluva o poskytovaní audítorských a právnych služieb
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Dohoda č.15/27/010/22
  Zmluva poskytovanie právnych služieb
  Zmluva o poskytovaní servisných služieb
  GEOSENSE
  GEOSENSE
  GEOSENSE
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Zmluva o spravovaní pohrebiska 1
  Zmluva o spravovaní pohrebiska 2
  Zmluva o spravovaní pohrebiska 3
  Zmluva kamerový systém str.1
  Zmluva kamerový systém str.2
  Zmluva kamerový systém str.3
  Zmluva kamerový systém str.4
  Zmluva kamerový systém str.5
  Zmluva o používaní SW č.2000 965
  Dodatok č.1 DCOM
  Koncesná zmluva Infralux č.1
  Koncesná zmluva Infralux č.2
  Webex-stránka 1
  Webex-stránka 2
  Webex-stránka 3
  Webex-stránka 4
  Zmluva o aktualizácií programov 1
  Zmluva o aktualizácií programov 2
  Zmluva o aktualizácií programov 3
  Zmluva o aktualizácií programov 4
  Zmluva o aktualizácií programov 5
  Zmluva o aktualizácií programov 6
  Zmluva o aktualizácií programov 7
  Zmluva o aktualizácií programov 8
  Zmluva o aktualizácií programov 9
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 1
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 2
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 3
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 4
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 5
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 6
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 7
  Hlavný kontrolór
  Pracovná zmluva hl. kontrolór
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 4
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
  Zber šatstva
  Zber šatstva
  Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia MDŽ
  Medzinárodný deň žien
  MDŽ 2016
  Oddychové miesto s autobusovou zastávkou
  Zastávka
  Zastávka
  Zastávka
  Zastávka
  Poskytovanie internetových služieb
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Zmluva o aktualizácii programov
  Dodatok č.4
  Dodatok č.4
  Dodatok č.3
  Dodatok č.3
  Účtovníctvo
  Zmluva o vedení účtovníctva
  Zmluva o vedení účtovníctva
  Zmluva o vedení účtovníctva
  Spoločenstvo urbarialistov obce Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Nájomná zmluva
  COOP Jednota
  COOP Jednota
  Zmluva RD Sitno
  Zmluva RD Sitno o spolupráci
  Zmluva o nájme nehnuteľnosti
  Prenájom motorového vozidla

  Elektronická podateľňa

  Elektronická podateľňa

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8:00 - 12:00
  Utorok: 8:00 - 12:00
  Streda: 8:00 - 12:00
  Štvrtok: 8:00 - 12:00
  Piatok: 8:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť

  Kalendár zvozu odpadu

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Beluj za rok 2018 je 51,34 %.