Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 160)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5/2021 oprava vojnových hrobov Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
1600 €
4/2021 výpožička ŠU SR Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
3/2021 predaj pozemku Odb.: Mgr. Ľubica Dubovská
Dod.: Obec Beluj
328.3 €
2/2021 spracovanie žiadosti o finančný príspevok Odb.: Obec Beluj
Dod.: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
600 €
1/2021 zber, preprava a zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
39/2020 spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Beluj
Dod.: webex.digital s.r.o.
38/2020 vytvorenie webstránky a doménové a webhostingové služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: webex.digital s.r.o.
144 €
37/2020 finančný dar 200 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Martin Svetlík, CSc.
200 €
36/2020 Náučné tabule - NATURA 2000, SKUEV Odb.: Obec Beluj
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2565 €
35/2020 výpožička koncového zariadenia a SIM karty na sčítanie obyvateľov v teréne Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0 €
34/2020 aktivačná činnosť § 12 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
33/2020 pomoc v hmotnej núdzi § 10 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
32/2020 spolupráca pri spracúvaní žiadosti o finančný príspevok "Zberný dvor v obci Beluj" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
400 €
31/2020 návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1683 €
30/2020 pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Beluj
Dod.: INMEDplus s.r.o.
100 €
29/2020 finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5678.4 €
28/2020 Biznis linka M Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
19.99 €
27/2020 dotácia Revitalzácia verejných priestranstiev Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000 €
26/2020 umiestňovanie túlavých domácich zvierat Odb.: Obec Beluj
Dod.: OZ Túlavá labka
0 €
25/2020 úrazové poistenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
6.64 €
  Zmluvy o dotáciách
  Zmluva-lavičky č.1
  Zmluva-lavičky č.2
  Zmluva č.7
  Zmluvy Banka
  Prima Banka
  Prima banka hlavná
  Zmluvy územný plán
  Územný plán
  Zmluvy poisťovne
  Zmluva o spolupráci
  Zmluvy komunálny odpad
  Zmluva o dielo na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu
  Zmluva ENVIPAK odpad
  Dodatok č.1
  Dodatok č.2
  Dohody o dotáciách
  Dohoda o poskytnutí dotácie
  Podpora BBSK
  PHSR
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.1
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.2
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.3
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.4
  Zmluva o vypracovaní PHSR str.5
  Pracovné zmluvy
  Zmluva - výrub drevín
  Dodatok k zmluve - výrub stromov
  Zmluvy o požičkách
  Zmluva o pôžičke
  Zmluva o pôžičke
  Zmluvy o reklamách
  Sponzor COOP Jednota
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Sponzor Komunálna poisťovňa
  Zmluva COOP Jednota
  COOP Jednota 2016
  Aqua trade logo
  Kúpne zmluvy
  Kúpa pajty a pozemku
  Kúpa pajty a pozemku
  Kúpa pajty a pozemku
  Kúpa pajty a pozemku
  Predaj auta
  Predaj auta
  Rezanie dreva
  Darovacia zmluva
  Kúpa škridli
  Poďakovanie za úrodu
  Zabezpečenie kultúrneho podujatia
  Zabezpečenie kultúrneho podujatia
  Zmluva Vartovka
  Zmluva Pohronka
  Zmluva MSS Bátovčan
  Dohody s UPSVaR
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2012
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2013
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2014
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda UPSVaR 2015
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/054/55
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27/52A/128
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27054/74 - ŠnZ
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/52A/377
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/010/22
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.1
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.2
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.3
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.4
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.5
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.6
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.7
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.8
  Dohoda č.15/27/52A/416 str.9
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.1
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.2
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.3
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.4
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 50J str.5
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.1
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.2
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.3
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.4
  Dodatok č.1 k dohode č. 15 27 054 74 ŠnZ str.5
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.1
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.2
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.3
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.4
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.5
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.6
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.7
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.8
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.9
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.10
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.11
  Dohoda č.16 27 054 85 ŠnZ str.12
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.1
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.2
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.3
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.4
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.5
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.6
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.7
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.8
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.9
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.10
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.11
  Dohoda č.16 27 054 86 ŠnZ str.12
  Dodatok č.1 k dohode č.15/27/52A/377
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.1
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.2
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.3
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.4
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.5
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.6
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.7
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.8
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.9
  Dohoda č.16/27/56A/206 str.10
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 1
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 2
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 3
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 4
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 5
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 6
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 7
  Dohoda č.16/27/50J/30-NS 8
  Zmluva o poskytovaní audítorských a právnych služieb
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Zmluva audit
  Dohoda č.15/27/010/22
  Zmluva poskytovanie právnych služieb
  Zmluva o poskytovaní servisných služieb
  GEOSENSE
  GEOSENSE
  GEOSENSE
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Zmluva geosense
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Pripojenie do dátového centra miest a obcí
  Zmluva o spravovaní pohrebiska 1
  Zmluva o spravovaní pohrebiska 2
  Zmluva o spravovaní pohrebiska 3
  Zmluva kamerový systém str.1
  Zmluva kamerový systém str.2
  Zmluva kamerový systém str.3
  Zmluva kamerový systém str.4
  Zmluva kamerový systém str.5
  Zmluva o používaní SW č.2000 965
  Dodatok č.1 DCOM
  Koncesná zmluva Infralux č.1
  Koncesná zmluva Infralux č.2
  Webex-stránka 1
  Webex-stránka 2
  Webex-stránka 3
  Webex-stránka 4
  Zmluva o aktualizácií programov 1
  Zmluva o aktualizácií programov 2
  Zmluva o aktualizácií programov 3
  Zmluva o aktualizácií programov 4
  Zmluva o aktualizácií programov 5
  Zmluva o aktualizácií programov 6
  Zmluva o aktualizácií programov 7
  Zmluva o aktualizácií programov 8
  Zmluva o aktualizácií programov 9
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 1
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 2
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 3
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 4
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 5
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 6
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 7
  Hlavný kontrolór
  Pracovná zmluva hl. kontrolór
  Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 4
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
  Zber šatstva
  Zber šatstva
  Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia MDŽ
  Medzinárodný deň žien
  MDŽ 2016
  Oddychové miesto s autobusovou zastávkou
  Zastávka
  Zastávka
  Zastávka
  Zastávka
  Poskytovanie internetových služieb
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Internet
  Zmluva o aktualizácii programov
  Dodatok č.4
  Dodatok č.4
  Dodatok č.3
  Dodatok č.3
  Účtovníctvo
  Zmluva o vedení účtovníctva
  Zmluva o vedení účtovníctva
  Zmluva o vedení účtovníctva
  Spoločenstvo urbarialistov obce Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Urbariát Beluj
  Nájomná zmluva
  COOP Jednota
  COOP Jednota
  Zmluva RD Sitno
  Zmluva RD Sitno o spolupráci
  Zmluva o nájme nehnuteľnosti
  Prenájom motorového vozidla

  Elektronická podateľňa

  Elektronická podateľňa

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8:00 - 12:00
  Utorok: 8:00 - 12:00
  Streda: 8:00 - 12:00
  Štvrtok: 8:00 - 12:00
  Piatok: 8:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť

  Kalendár zvozu odpadu

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Beluj za rok 2020 je 53,14 %.