Facebook

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
vývoz VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
163.73 €
člelnské na rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie zborov pre občianske záležitosti človek človeku v Slovenskej republike
5.08 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
561.54 €
výkopové práce Odb.: Obec Beluj
Dod.: Alexander Kališek - KASTAP
180.00 €
seminár "účtovná závierka v obciach k 31.12.2017" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Agentúra vzdelávania, Mária Vígľašská
38.00 €
seminár "povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Akadémia Plus, s.r.o.
72.00 €
doména a webhosting www.obecbeluj.sk Odb.: Obec Beluj
Dod.: wbx, s.r.o.
120.00 €
preprava osôb november 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
pevná sieť november 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
predplatné obecné noviny rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
servis VO november 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
vianočné osvetlenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: SVETLUŠKA, s.r.o.
88.31 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
247.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.10.2017-21.11.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
30.37 €
členské na rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
19.80 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
319.94 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok Odb.: Obec Beluj
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
200.00 €
poskytovenie poradenskej činnosti v oblasti vereného obstarávania Odb.: Obec Beluj
Dod.: a-audit, s.r.o.
170.00 €
vystúpenie Divadelného súboru Braxatoris Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kultúrne centrum a Múzeum
150.00 €
stavebný materiál múzeum Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
234.33 €
projektová dokumentácia"Prestavba nebytovej budovy na požiarnu zbrojnicu" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. arch. Juraj Klaučo
300.00 €
vstupenky do divadla Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mikroregión Južné Sitno
96.00 €
servisné poplatky knižnično-informačný systém Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská národná knižnica
66.39 €
pevná sieť október 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.00 €
preprava osôb október 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
39.84 €
servis VO október 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
mobilná sieť za obdobie 22.09.-21.10.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
28.81 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
344.44 €
turistické mapy Štiavnické vrchy Odb.: Obec Beluj
Dod.: VKÚ Harmanec s.r.o.
10.50 €
seminár miestne dane a poplatky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
52.00 €
licencia programu Evidencia obyvateľstva Odb.: Obec Beluj
Dod.: OK-Soft, s.r.o.
32.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
247.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
zástava SR Odb.: Obec Beluj
Dod.: 2U spol. s r.o.
19.02 €
servis VO september 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pevná sieť september 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.32 €
preprava osôb september 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
odmena za verejné obstarávanie Odb.: Obec Beluj
Dod.: a-audit, s.r.o.
680.00 €
elektromateriál Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
951.25 €
odvoz ZKO a VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
235.70 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
247.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.8.2017 - 21.9.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
28.63 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
396.94 €
poistenie majetku Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
189.47 €
výroba informačných tabúľ Odb.: Obec Beluj
Dod.: Katarína Líškayová - COMEX
160.00 €
knihy do knižnice Odb.: Obec Beluj
Dod.: Melánia Polončanová
43.00 €
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
6130.00 €
hranoly, dlážkovica, lišty, primalex, lak Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
1957.48 €
vývoz VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
116.01 €
preprava osôb august 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
servis VO august 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pevná sieť august 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
34.87 €
kopírovací papier Odb.: Obec Beluj
Dod.: Magic Print s.r.o.
25.96 €
oprava obecného rozhlasu, materiál Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
90.80 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Beluj
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
96.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Ján Mojička
310.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
247.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.7.2017 - 21.8.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
27.83 €
licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorínov Odb.: Obec Beluj
Dod.: ARIAN-SK, s.r.o.
98.91 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
vozík na prepravu stoličiek Odb.: Obec Beluj
Dod.: MIL SYSTÉM, s.r.o.
1.20 €
stoličky do kultúrneho domu Odb.: Obec Beluj
Dod.: MIL SYSTÉM, s.r.o.
2040.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
fotografovanie obce Odb.: Obec Beluj
Dod.: CBS spol, s.r.o.
178.80 €
pevná sieť júl 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
34.31 €
servis VO júl 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb júl 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
39.84 €
členské za rok 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
18.98 €
mobilná sieť za obdobie 22.6.2017-21.7.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.03 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
225.82 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
15.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
15.00 €
seminár rozpočtovníctvo, účtovníctvo obcí Odb.: Obec Beluj
Dod.: ZO RVC Nitra
100.00 €
preprava osôb jún 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
seminár zákon o sťažnostiach Odb.: Obec Beluj
Dod.: JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o.
35.00 €
piesok Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Ján Čamaj
238.97 €
právne služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
180.00 €
pevná sieť Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
36.14 €
servis VO jún 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pena montážna Odb.: Obec Beluj
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
13.62 €
stavebný materiál Odb.: Obec Beluj
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
110.48 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.5.2017-21.6.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.93 €
kopírovací stroj BIZHUB C-220 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kuchárek Peter- COPY SERVICE
1392.00 €
členské za rok 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
100.00 €
údržba komunikácií verejných priestranstiev Odb.: Obec Beluj
Dod.: Miloš Ivanič
455.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
stavebný materiál Odb.: Obec Beluj
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
1034.93 €
kurz obsluy motorovej píly, krovinorezu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Juraj Jaďuď
200.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1055.04 €
poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Beluj
Dod.: a-audit, s.r.o.
850.00 €
drvené kamenivo Odb.: Obec Beluj
Dod.: KSR - KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.
323.04 €
elektromateriál Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
411.01 €
tlač obecných novín BELUJAN Odb.: Obec Beluj
Dod.: NIKARA s.r.o.
124.26 €
odvoz ZKO mája 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
pevná sieť máj 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.79 €
servis VO máj 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb máj 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
23.90 €
servisné poplatky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Cleerio SK s.r.o.
180.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.4.2017 - 21.5.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.93 €
školné za prípravu členov DHZO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
20.00 €
licencia programov účtovníctvo, majetok, fakturácia, pokladňa, rozpočet Odb.: Obec Beluj
Dod.: Remek, s.r.o.
258.00 €
kvalifikovaný systémový certifikát Odb.: Obec Beluj
Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
predaj plastovej nádoby 240 litrovej Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
45.00 €
preprava osôb apríl 2017 Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
23.90 €
pevná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.00 €
servis VO apríl 2017 Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
projekt "Premostenie potoka- Beluj" Dod.: Autorizovaný statik
300.00 €
mobilna sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.63 €
členský príspevok na rok 2017 za využívanie IS DCOM Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
115.00 €
záloha na elektrickú energiu Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
161.65 €
poistenie strojov a strojových zariadení Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
28.85 €
poskytovanie služieb pri prevádzkovaní pohrebiska za rok 2017 Dod.: CHARON SERVICES s.r.o.
50.00 €
servis VO marec 2017 Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
preprava osôb marec 2017 Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
pevná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.89 €
záloha na elektrickú energiu Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
mobilna sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
26.93 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
189.47 €
chladiaca taška Dod.: ARC International, s.r.o.
13.84 €
členský príspevok na rok 2017 Dod.: Združenie miest a obcí - Žiarsky región
12.60 €
prevod dát katastra Dod.: Cleerio SK s.r.o.
120.00 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
konzultačné služby žiadosť pre projekt Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Dod.: JUDAPA Consulting s.r.o.
1140.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
30.60 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
568.54 €
pevná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.23 €
projektová dokumentácia "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu" Dod.: MBarch, s.r.o.
4200.00 €
servis VO február 2017 Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb február 2017 Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
mobilna sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
26.03 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
účasť na seminári VZN Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
členský príspevok na rok 2016 Dod.: Združenie miest a obcí - Žiarsky región
6.45 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo obcí Dod.: Združenie obcí, Redionálne vzdelávacie centrum Martin
39.00 €
členský príspevok OOCR Región Banská Štiavnica za rok 2017 Dod.: Región Banská Štiavnica
64.00 €
prezentácia a propagácia obce na webe Dod.: J.C.Trade Bridge International, s.r.o.
15.00 €
spracovanie UP, II. etapa: zadanie - návrh, čistopis Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
200.00 €
licencia na verejné poižitie hudobných diel Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
spolufinancovanie integrovanej stratégie rozvoja územia MAS OZ Zlatá cesta (Programové obdobie 2014-2020) Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
1000.00 €
pevná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.12 €
servis VO január 2017 Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
záloha na elektrickú energiu Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
zriadenie webovej aplikácie Dod.: wbx, s.r.o.
576.00 €
preprava osôb január 2017 Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
39.84 €
účasť na seminári nakladanie s majetkom obce Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
účasť na seminári osvedčovanie listín Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
vypracovanie sociálneho posudku Dod.: MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.
13.50 €
vypracovanie sociálneho posudku Dod.: MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.
13.50 €
mobilná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.73 €
plastové poháre, tácky, potraviny Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
63.92 €
elektrická energia VO - vyúčtovanie Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-163.00 €
elektrická energia Kultúrny dom vyúčtovanie Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
119.46 €
elektrická energia Dom smútku vyúčtovanie Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
3.30 €
stravné listky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
379.44 €
zimná údržba Dod.: Miloš Ivanič
182.50 €
zimná údržba Dod.: Ján Bajnok
490.00 €
služby OPP a BOZP Dod.: Milan Prajdák
70.00 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
16.80 €

  Elektronická podateľňa

  Elektronická podateľňa

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8:00 - 12:00
  Utorok: 8:00 - 12:00
  Streda: 8:00 - 12:00
  Štvrtok: 8:00 - 12:00
  Piatok: 8:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť

  Kalendár zvozu odpadu