Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
mobilná sieť 22.6.-21.7.2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.68 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
159.32 €
aktualizácia programu cintorínov Odb.: Obec Beluj
Dod.: ARIAN-SK, s.r.o.
98.91 €
preprava osôby 072019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
39.84 €
servis VO 07/2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
výkon zodpovednej osoby 08/2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
rekonštrukcia premostenia potoka Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mgr. Marek Rakovský - reštaurátor
5000.00 €
úprava rozpočtovej dokumentácie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. arch. Juraj Klaučo
30.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
255.52 €
oprava obecného rozhlasu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
249.84 €
kancelársky papier, toner Odb.: Obec Beluj
Dod.: Magic Print s.r.o.
48.72 €
toner, kancelársky papier Odb.: Obec Beluj
Dod.: Magic Print s.r.o.
48.72 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
280.00 €
pevná sieť jún 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
servis VO jún 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb jún 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
právne služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
180.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
163.14 €
výkon zodpovednej osoby 072019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
mobilná sieť Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.78 €
nákupná taška, metla Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
53.21 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
176.58 €
licencia účtovných programov Odb.: Obec Beluj
Dod.: Remek, s.r.o.
258.00 €
odvoz ZKO VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
398.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
280.00 €
pevná sieť máj 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
preprava osôb máj 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
servis VO máj 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
kontrola hasiacich prístrojov, služby z PO a BOZP Odb.: Obec Beluj
Dod.: Milan Prajdák
80.00 €
výkon zodpovednej osoby 062019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
296.34 €
odvoz ZKO a VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
414.01 €
fotografie do publikácie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ústav etnológie SAV
42.00 €
mobilná sieť zaobdobie 22.4.-21.5.2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.78 €
servisné poplatky kataster Odb.: Obec Beluj
Dod.: Bio-Nexus SK, s.r.o.
180.00 €
ochranné prac. odevy Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
53.75 €
veniec na oporný múr Odb.: Obec Beluj
Dod.: REKONBAU s.r.o.
1083.00 €
oprava oporného múru Odb.: Obec Beluj
Dod.: REKONBAU s.r.o.
8757.73 €
elektronická pečať Odb.: Obec Beluj
Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
príprava členov DHZ Odb.: Obec Beluj
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
50.00 €
servis VO apríl 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pevná sieť apríl 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
preprava osôb apríl 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
280.00 €
výkon zodpovednej osoby 052019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
280.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.2.-21.3.2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.77 €
členský príspevok na rok 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
119.00 €
pracovná obuv, prac. rukavice, čiapka Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
55.96 €
mobilná sieť za obdobie 22.3. -. 21. 4.2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
26.18 €
pieskovisko na detské ihrisko Dod.: Jana Haluščáková
110.00 €
zatrávňovacia tvárnica, tkaná textília Odb.: Obec Beluj
Dod.: PRODOMOS SK s.r.o.
39.92 €
rekonštrukcia miestnych komunikácii Odb.: Obec Beluj
Dod.: VERDA s.r.o.
9360.00 €
pristavenie VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
88.45 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
161.47 €
sociálna prepravná služba Odb.: Obec Beluj
Dod.: S.O.V.I. n.o.
7.90 €
pevná sieť marec 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
servis VO mrec 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
členské na rok 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí - Žiarsky región
13.10 €
preprava osôb marec 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
aktualizácie programov Odb.: Obec Beluj
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
366.62 €
výkon zodpovednej osoby 04/2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
členský príspevok na rok 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
100.00 €
PZP obecného traktora Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
49.94 €
poistenie majetku Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
181.54 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
411.54 €
Kniha slovenských rekordov 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Igor Svitok - DATAPRESSCOMP
15.00 €
zástava SR Odb.: Obec Beluj
Dod.: Signo, s.r.o.
18.60 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
280.00 €
servis VO február 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
163.45 €
pevná sieť február 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
mobilná sieť za obdobie 22. -. 21.2.2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.18 €
vložné 30. snem ZMOS Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
100.00 €
vykon zodpovednej osoby 032019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
preprava osôb február 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
prepravný vozík - obedy Odb.: Obec Beluj
Dod.: Chal-Tec GmbH
112.90 €
kancelársky papier, toner Odb.: Obec Beluj
Dod.: Magic Print s.r.o.
54.55 €
audit účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
450.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
301.53 €
členské na rok 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí - Žiarsky región
12.60 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
280.00 €
servis VO január 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb január 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
pevná sieť január 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
licencia verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
členské na rok 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mikroregión Hlinické Pohronie
150.00 €
výkon zodpovednej osoby 022019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.12.2018 -. 21.1.2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.18 €
aktualizácia webstránky obce Odb.: Obec Beluj
Dod.: webwx.digital s.r.o.
36.00 €
projektová dokumentácia elektroinštalácie KD Odb.: Obec Beluj
Dod.: Štefan Súľovec - Elektroprojekt
150.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-50.66 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-15.10 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-304.29 €
členský príspevok OOCR za rok 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Región Banská Štiavnica
64.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-73.56 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-163.92 €
seminár účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie obcí, Redionálne vzdelávacie centrum Martin
39.00 €
výkon zodpovednej osoby 012019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
aktualizácia webstránky obce Odb.: Obec Beluj
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
právne poradenstvo a zmluvná agenda Odb.: Obec Beluj
Dod.: JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
180.00 €
servis VO december 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb december 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
pevná sieť december 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.15 €
CD z aktualizáciou programov Odb.: Obec Beluj
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
4.20 €
mobilná sieť za obdobie 22.11. -. 21.12.2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.78 €
poplatok za vedenie účtu CP Odb.: Obec Beluj
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
41.84 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
443.94 €
elektrická energia preplatok Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-20.34 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
250.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
238.74 €
členský príspevok za rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mikroregión Hlinické Pohronie
150.00 €
knihy do knižnice Odb.: Obec Beluj
Dod.: Panta Rhei, s.r.o.
28.06 €
poplatok za vydanie potvrdenia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
poplatok Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
aktualizácia komunitného plánu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mikroregión Južné Sitno
100.00 €
servis VO november 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
členské združenie ZPOZ Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie zborov pre občianske záležitosti človek človeku v Slovenskej republike
4.92 €
pevná sieť november 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
preprava osôb november 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
predplatné obecné noviny rok 2019 Odb.: Obec Beluj
Dod.: INPROST s.r.o.
88.40 €
vykon zodpovednej osoby 122018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
magnetky obce Odb.: Obec Beluj
Dod.: LB CREATIVE s.r.o.
20.82 €
mobilná sieť za obdobie 22. 10. - 21. 11. 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.48 €
stavebné práce na opornom múre Odb.: Obec Beluj
Dod.: REKONBAU s.r.o.
6000.00 €
seminár mzdové účtovníctvo Odb.: Obec Beluj
Dod.: Akadémia Plus, s.r.o.
66.00 €
knihy do knižnice Odb.: Obec Beluj
Dod.: KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
39.72 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
250.00 €
vstupenky do divadla Odb.: Obec Beluj
Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
125.00 €
knihy do knižnice Odb.: Obec Beluj
Dod.: KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
982.27 €
servis VO október 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
domena a webhosting Odb.: Obec Beluj
Dod.: wbx, s.r.o.
120.00 €
členské na rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
19.87 €
zástava SR Odb.: Obec Beluj
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
17.76 €
pevná sieť október 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
14.03 €
preprava osôb október 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
39.84 €
výkon zodpovednej osoby za 11/2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.09.-21.10.2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.48 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
465.54 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
250.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.8.2018 - 21.9.2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
26.28 €
toner Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kuchárek Peter- COPY SERVICE
57.60 €
licencia programu Evidencia obyvateľstva Odb.: Obec Beluj
Dod.: OK-Soft, s.r.o.
32.00 €
hasiaci prístroj, dokumentácia PO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Milan Prajdák
60.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
termoboxy Odb.: Obec Beluj
Dod.: A-Z Gastro s.r.o.
166.06 €
sociálny posudok Odb.: Obec Beluj
Dod.: MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.
13.50 €
výkopové práce Odb.: Obec Beluj
Dod.: Jozef Binder
340.00 €
servis WC Odb.: Obec Beluj
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
84.00 €
servis VO september 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pevná sieť september 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
27.52 €
preprava osôb september 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
seminár miestne dane a poplatky Odb.: Obec Beluj
Dod.: RVA Zvolen n.o.
45.00 €
materiál na rekonštrukciu ručných púmp Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
2052.00 €
výkon zodpovednej osoby za 10/2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
členské na rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
100.00 €
informačný systém do knižnice Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská národná knižnica
66.39 €
ozvučenie podujatia Poďakovanie za úrodu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Martin Svitač
160.00 €
PZP motorové vozidlo Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
131.44 €
odvoz ZKO a VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
381.34 €
tvorivé dielne na podujatie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ivana Bujnová - Ivka.B
26.00 €
banner, tlač plagátov, pozvánok, grafika Odb.: Obec Beluj
Dod.: Katarína Líškayová - COMEX
200.00 €
tlač foto knihy, skenovanie, vúzba Odb.: Obec Beluj
Dod.: Katarína Líškayová - COMEX
71.00 €
licencia program aplikácia cintorínov Odb.: Obec Beluj
Dod.: ARIAN-SK, s.r.o.
165.45 €
vstupenky na podujatie Poďakovanie za úrodu Odb.: Obec Beluj
Dod.: IDSYS, s.r.o.
19.80 €
hrnčeky, magnetky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Adrán Melaj - BIZNIS PLUS
255.60 €
pevná sieť august 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.00 €
registrácia rekordu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Igor Svitok - DATAPRESSCOMP
190.27 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
250.00 €
preprava osôb august 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
servis VO august 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
výkon zodpovednej osoby za 09/2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Beluj
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
562.88 €
mobilná sieť za obdobie 22.7.2018 - 21. 8.2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.38 €
rozbor vody Odb.: Obec Beluj
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
585.00 €
pracovná obuv Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
49.99 €
plastové poháre a riad Odb.: Obec Beluj
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
126.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
451.14 €
pracovné odevy a obuv pre členov DHZO Odb.: Obec Beluj
Dod.: JOMA SEPO spol. s r.o.
1350.00 €
pevná sieť júl 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.10 €
servis VO júl 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb júl 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
39.84 €
výkon zodpovednej osoby za 08/2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
zdravotný posudok Odb.: Obec Beluj
Dod.: MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.
13.50 €
mobilná sieť za obdobie 22. 6. - 21. 7. 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
26.58 €
odvoz ZKO a VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
245.51 €
odobratá strava Odb.: Obec Beluj
Dod.: Základná škola s materskou školou
8.80 €
psychologické vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy Odb.: Obec Beluj
Dod.: PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o.
60.00 €
ochranné prac. pomôcky Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
49.97 €
čistenie obecných studní Odb.: Obec Beluj
Dod.: Marek Cok
200.00 €
čistenie obecných studní Odb.: Obec Beluj
Dod.: Marek Cok
1800.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
250.00 €
knihy do knižnice Odb.: Obec Beluj
Dod.: Melánia Polončanová
32.00 €
CD do knižnice Odb.: Obec Beluj
Dod.: Melánia Polončanová
12.00 €
servis VO jún 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pevná sieť jún 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
členský príspevok za využívanie IS DCOM 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
120.00 €
preprava osôb jún 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
právne poradenstvo a zmluvná agenda Odb.: Obec Beluj
Dod.: JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
180.00 €
výkon zodpovednej osoby za 072018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
obedy 062018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Základná škola s materskou školou
46.20 €
mobilná sieť za obdobie 22. 05. - 21. 06. 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.08 €
odvoz ZKO a VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
236.22 €
informačné tabule Odb.: Obec Beluj
Dod.: Katarína Líškayová - COMEX
95.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
383.64 €
licencie programov účtovníctvo, majetok, pokladňa, fakturácia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Remek, s.r.o.
258.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
250.00 €
preprava osôb máj 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
pevná sieť máj 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.10 €
doplatok obecné noviny 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: INPROST s.r.o.
20.80 €
servis VO máj 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
vvýkon zodpovednej osoby za 06/2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
odvoz ZKO a VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
238.23 €
mobilná sieť za obdobie 22.4.2018 -21.5.2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.84 €
servisné poplatky geoportál Odb.: Obec Beluj
Dod.: Bio-Nexus SK, s.r.o.
180.00 €
poplatok za vydanie potvrdenia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
úprava www.obecbeluj.sk Odb.: Obec Beluj
Dod.: wbx, s.r.o.
18.00 €
arboristické práce - zdravotný rez a lokálna redukcia lipy Odb.: Obec Beluj
Dod.: Patrik Dobrota - City Trees
320.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
250.00 €
KC pre pečať v HSM Odb.: Obec Beluj
Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
odvoz ZKO a VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
273.55 €
pevná sieť apríl 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
250.00 €
preprava osôb apríl 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
servis VO apríl 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
výkon zodpovednej osoby za 05/2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
24.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.3. - 21.4.2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.88 €
stavebné konania 2017 - doplatok Odb.: Obec Beluj
Dod.: Obec Svätý Anton
298.22 €
výkon zodpovednej osoby za 042018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
5.52 €
školenie základná príprava členov DHZ Odb.: Obec Beluj
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
50.00 €
sadenice vŕby Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Peter Juriga - Grafické štúdio
45.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
442.44 €
poistenie strojov a strojových zariadení Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
28.85 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
servis VO marec 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pevná sieť marec 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
preloženie svietidla VO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
100.00 €
preprava osôb marec 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
mobilná sieť za obdobie 22.2.-21.3.2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.48 €
poistenie majetku Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
189.47 €
poistenie majetku Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
30.60 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
250.00 €
licencia IR DCOM Registratúra Odb.: Obec Beluj
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
85.20 €
inštalácia programu IR DCOM Registratúra Odb.: Obec Beluj
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
24.00 €
členské na rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie miest a obcí - Žiarsky región
13.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
pevná sieť február 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.51 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
199.00 €
servis VO február 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb február 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
mobilná sieť za obdobie 22.1. -.21.2.2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
26.78 €
zimná údržba Odb.: Obec Beluj
Dod.: Miloš Ivanič
260.00 €
ochranné prac. pomôcky, náradie Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
87.54 €
kotlina kompl. sm. 60 l / 500mm Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
179.98 €
arboristické práce - výrub Smreka obyčajného Odb.: Obec Beluj
Dod.: Patrik Dobrota - City Trees
130.00 €
licencia programov, mzdy, dane, odpady Odb.: Obec Beluj
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
330.62 €
účtovné súvzťažnosti Odb.: Obec Beluj
Dod.: ZO - RVC v Nitre
29.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
533.54 €
licencia na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
audit účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
elektrická energia tržnica Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
-39.82 €
seminár účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie obcí, Redionálne vzdelávacie centrum Martin
39.00 €
sminár ochrana osobných údajov Odb.: Obec Beluj
Dod.: VOSKO, s.r.o.
45.00 €
sminár osvedčovanie listín a podpisov Odb.: Obec Beluj
Dod.: VOSKO, s.r.o.
45.00 €
pevná sieť január 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.38 €
členský príspevok OOCR za rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Región Banská Štiavnica
64.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
preprava osôb január 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
servis VO január 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
magnetky obce Odb.: Obec Beluj
Dod.: MAGNETKOMAT s.r.o.
70.00 €
vyhotovenie rozpočtu na akciu "Rekonštrukcia premostenia potoka v obci Beluj" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Gašparík Martin GAMA
60.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.12.2017-21.01.2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.58 €
inštalácia programu mzdy Odb.: Obec Beluj
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
48.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Beluj
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
21.00 €
elektrická energia VO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
-0.38 €
požiarna ochrana - kontrola Odb.: Obec Beluj
Dod.: Milan Prajdák
115.00 €
kontrola detských ihrísk Odb.: Obec Beluj
Dod.: Detské ihriská SK s.r.o.
65.00 €
elektrická energia kultúrny dom Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
29.34 €
elektrická energia múzeum Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
-24.18 €
elektrická energia VO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-496.75 €
elektrická energia dom smútku Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.26 €
výmena elektromeru, znížená sadzba na VO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
51.60 €
preprava osôb december 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
23.90 €
právne poradenstvo a zmluvná agenda Odb.: Obec Beluj
Dod.: JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
180.00 €
služby www.obecbeluj.sk Odb.: Obec Beluj
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
pevná sieť december 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.68 €
servis VO december 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
mobilná sieť za obdobie 22.11. - 21.12.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
23.99 €
vyvážanie, prehŕňanie snehu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Miloš Ivanič
260.00 €
svietidla na VO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
820.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
247.00 €
poplatok za vedenie účtu CP Odb.: Obec Beluj
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
41.84 €
povinné zmluvné poistenie auta Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
122.40 €
lampy do múzea a servis VO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
250.00 €
ortofotomapa Odb.: Obec Beluj
Dod.: Cleerio SK s.r.o.
120.00 €
poradenské služby v oblasti implementácie EŠIF vrátanie vypracovania projektového spisu k podaniu ŽoNFP Odb.: Obec Beluj
Dod.: Peter Smrtník
1050.00 €
vývoz VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
163.73 €
člelnské na rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie zborov pre občianske záležitosti človek človeku v Slovenskej republike
5.08 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
561.54 €
výkopové práce Odb.: Obec Beluj
Dod.: Alexander Kališek - KASTAP
180.00 €
seminár "účtovná závierka v obciach k 31.12.2017" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Agentúra vzdelávania, Mária Vígľašská
38.00 €
seminár "povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Akadémia Plus, s.r.o.
72.00 €
doména a webhosting www.obecbeluj.sk Odb.: Obec Beluj
Dod.: wbx, s.r.o.
120.00 €
preprava osôb november 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
pevná sieť november 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
22.99 €
predplatné obecné noviny rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
servis VO november 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
vianočné osvetlenie Odb.: Obec Beluj
Dod.: SVETLUŠKA, s.r.o.
88.31 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
247.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.10.2017-21.11.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
30.37 €
členské na rok 2018 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
19.80 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
319.94 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok Odb.: Obec Beluj
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
200.00 €
poskytovenie poradenskej činnosti v oblasti vereného obstarávania Odb.: Obec Beluj
Dod.: a-audit, s.r.o.
170.00 €
vystúpenie Divadelného súboru Braxatoris Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kultúrne centrum a Múzeum
150.00 €
stavebný materiál múzeum Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
234.33 €
projektová dokumentácia"Prestavba nebytovej budovy na požiarnu zbrojnicu" Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. arch. Juraj Klaučo
300.00 €
vstupenky do divadla Odb.: Obec Beluj
Dod.: Mikroregión Južné Sitno
96.00 €
servisné poplatky knižnično-informačný systém Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská národná knižnica
66.39 €
pevná sieť október 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.00 €
preprava osôb október 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
39.84 €
servis VO október 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
mobilná sieť za obdobie 22.09.-21.10.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
28.81 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
344.44 €
turistické mapy Štiavnické vrchy Odb.: Obec Beluj
Dod.: VKÚ Harmanec s.r.o.
10.50 €
seminár miestne dane a poplatky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
52.00 €
licencia programu Evidencia obyvateľstva Odb.: Obec Beluj
Dod.: OK-Soft, s.r.o.
32.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúca, a.s.
247.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
zástava SR Odb.: Obec Beluj
Dod.: 2U spol. s r.o.
19.02 €
servis VO september 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pevná sieť september 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.32 €
preprava osôb september 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
odmena za verejné obstarávanie Odb.: Obec Beluj
Dod.: a-audit, s.r.o.
680.00 €
elektromateriál Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
951.25 €
odvoz ZKO a VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
235.70 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
247.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.8.2017 - 21.9.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
28.63 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
396.94 €
poistenie majetku Odb.: Obec Beluj
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
189.47 €
výroba informačných tabúľ Odb.: Obec Beluj
Dod.: Katarína Líškayová - COMEX
160.00 €
knihy do knižnice Odb.: Obec Beluj
Dod.: Melánia Polončanová
43.00 €
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
6130.00 €
hranoly, dlážkovica, lišty, primalex, lak Odb.: Obec Beluj
Dod.: DANHAL - DUŽINA s.r.o.
1957.48 €
vývoz VKK Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
116.01 €
preprava osôb august 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
servis VO august 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pevná sieť august 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
34.87 €
kopírovací papier Odb.: Obec Beluj
Dod.: Magic Print s.r.o.
25.96 €
oprava obecného rozhlasu, materiál Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
90.80 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Beluj
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
96.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Ján Mojička
310.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
247.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.7.2017 - 21.8.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
27.83 €
licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorínov Odb.: Obec Beluj
Dod.: ARIAN-SK, s.r.o.
98.91 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
vozík na prepravu stoličiek Odb.: Obec Beluj
Dod.: MIL SYSTÉM, s.r.o.
1.20 €
stoličky do kultúrneho domu Odb.: Obec Beluj
Dod.: MIL SYSTÉM, s.r.o.
2040.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
fotografovanie obce Odb.: Obec Beluj
Dod.: CBS spol, s.r.o.
178.80 €
pevná sieť júl 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
34.31 €
servis VO júl 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb júl 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
39.84 €
členské za rok 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
18.98 €
mobilná sieť za obdobie 22.6.2017-21.7.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.03 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
225.82 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
15.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
15.00 €
seminár rozpočtovníctvo, účtovníctvo obcí Odb.: Obec Beluj
Dod.: ZO RVC Nitra
100.00 €
preprava osôb jún 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
seminár zákon o sťažnostiach Odb.: Obec Beluj
Dod.: JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o.
35.00 €
piesok Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ing. Ján Čamaj
238.97 €
právne služby Odb.: Obec Beluj
Dod.: JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
180.00 €
pevná sieť Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
36.14 €
servis VO jún 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
pena montážna Odb.: Obec Beluj
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
13.62 €
stavebný materiál Odb.: Obec Beluj
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
110.48 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.5.2017-21.6.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.93 €
kopírovací stroj BIZHUB C-220 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Kuchárek Peter- COPY SERVICE
1392.00 €
členské za rok 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
100.00 €
údržba komunikácií verejných priestranstiev Odb.: Obec Beluj
Dod.: Miloš Ivanič
455.00 €
odvoz ZKO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
stavebný materiál Odb.: Obec Beluj
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
1034.93 €
kurz obsluy motorovej píly, krovinorezu Odb.: Obec Beluj
Dod.: Juraj Jaďuď
200.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Beluj
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1055.04 €
poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Beluj
Dod.: a-audit, s.r.o.
850.00 €
drvené kamenivo Odb.: Obec Beluj
Dod.: KSR - KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.
323.04 €
elektromateriál Odb.: Obec Beluj
Dod.: Ondrej Macko
411.01 €
tlač obecných novín BELUJAN Odb.: Obec Beluj
Dod.: NIKARA s.r.o.
124.26 €
odvoz ZKO mája 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
pevná sieť máj 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.79 €
servis VO máj 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb máj 2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
23.90 €
servisné poplatky Odb.: Obec Beluj
Dod.: Cleerio SK s.r.o.
180.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Beluj
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
mobilná sieť za obdobie 22.4.2017 - 21.5.2017 Odb.: Obec Beluj
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.93 €
školné za prípravu členov DHZO Odb.: Obec Beluj
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
20.00 €
licencia programov účtovníctvo, majetok, fakturácia, pokladňa, rozpočet Odb.: Obec Beluj
Dod.: Remek, s.r.o.
258.00 €
kvalifikovaný systémový certifikát Odb.: Obec Beluj
Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
predaj plastovej nádoby 240 litrovej Odb.: Obec Beluj
Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
45.00 €
preprava osôb apríl 2017 Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
23.90 €
pevná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.00 €
servis VO apríl 2017 Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
projekt "Premostenie potoka- Beluj" Dod.: Autorizovaný statik
300.00 €
mobilna sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.63 €
členský príspevok na rok 2017 za využívanie IS DCOM Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
115.00 €
záloha na elektrickú energiu Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
161.65 €
poistenie strojov a strojových zariadení Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
28.85 €
poskytovanie služieb pri prevádzkovaní pohrebiska za rok 2017 Dod.: CHARON SERVICES s.r.o.
50.00 €
servis VO marec 2017 Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
preprava osôb marec 2017 Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
pevná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.89 €
záloha na elektrickú energiu Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
mobilna sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
26.93 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
189.47 €
chladiaca taška Dod.: ARC International, s.r.o.
13.84 €
členský príspevok na rok 2017 Dod.: Združenie miest a obcí - Žiarsky región
12.60 €
prevod dát katastra Dod.: Cleerio SK s.r.o.
120.00 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
konzultačné služby žiadosť pre projekt Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Dod.: JUDAPA Consulting s.r.o.
1140.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
30.60 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
568.54 €
pevná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
33.23 €
projektová dokumentácia "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu" Dod.: MBarch, s.r.o.
4200.00 €
servis VO február 2017 Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
preprava osôb február 2017 Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
31.87 €
vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
mobilna sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
26.03 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
účasť na seminári VZN Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
členský príspevok na rok 2016 Dod.: Združenie miest a obcí - Žiarsky región
6.45 €
odvoz ZKO Dod.: Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica
106.00 €
seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo obcí Dod.: Združenie obcí, Redionálne vzdelávacie centrum Martin
39.00 €
členský príspevok OOCR Región Banská Štiavnica za rok 2017 Dod.: Región Banská Štiavnica
64.00 €
prezentácia a propagácia obce na webe Dod.: J.C.Trade Bridge International, s.r.o.
15.00 €
spracovanie UP, II. etapa: zadanie - návrh, čistopis Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
200.00 €
licencia na verejné poižitie hudobných diel Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
spolufinancovanie integrovanej stratégie rozvoja územia MAS OZ Zlatá cesta (Programové obdobie 2014-2020) Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
1000.00 €
pevná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.12 €
servis VO január 2017 Dod.: Infralux s.r.o.
82.50 €
záloha na elektrickú energiu Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
217.00 €
zriadenie webovej aplikácie Dod.: wbx, s.r.o.
576.00 €
preprava osôb január 2017 Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
39.84 €
účasť na seminári nakladanie s majetkom obce Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
účasť na seminári osvedčovanie listín Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
vypracovanie sociálneho posudku Dod.: MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.
13.50 €
vypracovanie sociálneho posudku Dod.: MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.
13.50 €
mobilná sieť Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
24.73 €
plastové poháre, tácky, potraviny Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
63.92 €
elektrická energia VO - vyúčtovanie Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-163.00 €
elektrická energia Kultúrny dom vyúčtovanie Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
119.46 €
elektrická energia Dom smútku vyúčtovanie Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
3.30 €
stravné listky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
379.44 €
zimná údržba Dod.: Miloš Ivanič
182.50 €
zimná údržba Dod.: Ján Bajnok
490.00 €
služby OPP a BOZP Dod.: Milan Prajdák
70.00 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
16.80 €

  Elektronická podateľňa

  Elektronická podateľňa

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8:00 - 12:00
  Utorok: 8:00 - 12:00
  Streda: 8:00 - 12:00
  Štvrtok: 8:00 - 12:00
  Piatok: 8:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť

  Kalendár zvozu odpadu

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Beluj za rok 2018 je 53,75 %.